»Dolžnost pomagati je pravica, ki jo izkoristijo ljudje z vestjo«

Poudarjamo medosebni odnos, pogovor, zaupanje, pomoč, fleksibilnost, spoštovanje, sproščenost in povezanost s širšo skupnostjo.

Predstavitev zavoda