Dogodki

IZOBRAŽEVANJA ZA OSEBNE ASISTENTE IN UPORABNIKE

V usposabljanju za osebne asistente in uporabnike se seznanimo z vsebinami, ki so pomembne za področje osebne asistence.

V uvodnem usposabljanju v obsegu 6 ur, so naslednje vsebine:

  1. Socialno varstvo
  2. Etični kodeks v socialnem varstvu
  3. Opredelitev invalidnosti in Konvencija o pravicah invalidov
  4. Pomen osebne asistence (Zakon o osebni asistenci in Pravilnik o osebni asistenci)
  5. Pravice in obveznosti uporabnikov, osebnih asistentov in izvajalcev osebne asistence
  6. Zaposlovanje, zdravje in varnost pri delu
  7. Komunikacija in odnos med uporabnikom in osebnim asistentom

V   nadaljevalnem usposabljanju, prav tako v obsegu 6 ur, se posvetimo stereotipom in predsodkom v povezavi z invalidnostjo ter psihološkim  odzivom neprizadetih na človeka z  oviro. Zanima nas neodvisno življenje in načela, ki to omogočajo.

Pozornost namenimo sistemu odnosov, v katerega vstopa osebni asistent, npr. odnos uporabnik – osebni asistent, osebni asistent – svojec, osebni asistent –  izvajalec osebne asistence.

Pomembna vsebina nadaljevalnega usposabljanja je  asertivnost, ki je veščina, ki nam pride prav v vseh odnosih, saj lažje postavljamo jasne meje in poskrbimo zase ter ne kršimo mej drugih. Posvečamo se še samozavesti, samospoštovanju, stilom navezanosti ter sedanji aktualni situaciji.

Za več informacij nas kontaktirajte