O zavodu Za nas

»Dolžnost pomagati je pravica, ki jo izkoristijo ljudje z vestjo.«

Kontaktirajte nas

Zavod Za nas, osebna asistenca, je bil ustanovljen julija 2019 in začel delovati mesec dni kasneje. Sprva smo imeli prostore v Lescah, letošnje leto pa smo se preselili v Radovljico. Temelji zavoda so bili postavljeni na zavedanju, da smo najmočnejši, ko zmoremo poskrbeti za naše najšibkejše. Vodilo nam je bila osebna izkušnja ustanoviteljev zavoda, ki smo jo ob uveljavitvi Zakona o osebni asistenci skušali prenesti v uporabnikom prijazno prakso.

Namen zavoda je kvalitetno izvajanje osebne asistence na individualni ravni.  Z osebnim pristopom soustvarjamo proces, kjer imajo uporabniki ob pomoči asistentov  možnosti za čim bolj samostojno in neodvisno življenje. Vsak uporabnik je sprejet v okvir zavoda kot košček mozaika, ki nam doda vrednost. Storitve so prilagojene konkretnim potrebam posameznega uporabnika, sposobnostim, željam, pričakovanjem ter življenjskim razmeram. Popolnoma enako obravnavamo osebne asistente. Vsak je za nas pomemben člen trdnosti delovanja zavoda.

Poudarjamo medosebni odnos, pogovor, zaupanje, pomoč, fleksibilnost, spoštovanje, sproščenost in povezanost s širšo skupnostjo.

V postopku do pravice do osebne asistence vam pomagamo že na prvem koraku. Ne čakamo, da potrkate pri nas z odločbami in urejeno dokumentacijo, temveč vam jo pomagamo pripraviti, urediti, oddati in postopek speljati do konca.

Nahajamo se v središču Radovljice, v pritličju hotela Grajski dvor. Najdete nas na severni strani objekta, nasproti glavne avtobusne postaje, v prostorih, ki so dostopni z invalidskim vozičkom. Prav tako je do vhoda omogočen dovoz z osebnim avtomobilom ali kombi vozilom.

Storitve zavoda

  • Izvajanje osebne asistence

  • usposabljanje osebnih asistentov in uporabnikov

  • intervizija in supervizija

  • psihosocialna pomoč in svetovanje

  • sodelovanje z drugimi organizacijami, ki so pomembne za izvajanje osebne asistence (pristojni Center za socialno delo, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in sorodni zavodi)