Kdo je lahko osebni asistent?

KONTAKTIRAJTE NAS

Kdo je lahko osebni asistent

Osebni asistent je lahko polnoletna poslovno sposobna oseba, ki ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje na področju nasilja, spolne nedotakljivosti oziroma diskriminatornega ravnanja na podlagi invalidnosti po drugih predpisih in ima opravljeno usposabljanje po Zakonu o osebni asistenci.

Osebni asistent lahko opravlja delo pri izvajalcu osebne asistence na podlagi pogodbe o zaposlitvi, kot samostojni podjetnik posameznik ali po podjemni pogodbi in popoldanski s. p., a le za čas nadomeščanja redno zaposlenih osebnih asistentov.

Za delo osebnega asistenta je potrebna strpnost, prilagodljivost, zaželena je vsaj IV. stopnja izobrazbe in izkušnje pri delu z invalidi.

Veljavna zakonodaja ne omejuje dela osebnega asistenta s sorodstvenim razmerjem. Ob tem želimo opozoriti, da kljub sorodstvenemu razmerju obstajajo delovne pravice in obveznosti. Kakšna je razlika med družinskim pomočnikom in osebnim asistentom?

Osebni asistent pri vas opravlja določeno število ur, družinski pomočnik pa opravlja delo 24/7. Razlika je tudi v plači, saj osebni asistent za svoje delo prejme višje plačilo, kot bi ga prejel kot družinski pomočnik. Zakon ne omejuje glede izbire asistentov in v kolikor imate dodeljenih več kot 40 ur osebne asistence na teden, bomo poiskali optimalno rešitev najprej v okviru družine, kot osnovne celice ter najbolj domače ter varno okolje za uporabnika.

V skladu z določili Ministrstva za družino in socialne zadeve spada plača asistenta v 23. plačilni razred. Poleg osnovne plače prejmete vse dodatke, ki vam pripadajo po zakonu o delovnem razmerju. 

 

Če vas zanima delo osebnega asistenta, nam kontaktirajte s kratkim življenjepisom in delovnimi izkušnjami. Ko se bo izkazala potreba po novem sodelavcu, vas bomo povabili na razgovor. Zadnjo besedo pa ima uporabnik, saj sam izbere za svoje potrebe primernega osebnega asistenta.

Preberite več