Osebna asistenca

KONTAKTIRAJTE NAS

O osebni asistenci

S sprejemom Zakona o osebni asistenci, je osebna asistenca postala pravica. Do nje so upravičeni vsi uporabniki pod enakimi pogoji, ne glede na njihovo premoženjsko stanje. Zakon o osebni asistenci pomeni velik napredek v razvoju invalidskega varstva. Zakon je postavil uporabnika v središče, obseg storitev osebne asistence se ugotavlja glede na potrebe uporabnika, ki sam izbere izvajalca osebne asistence. Uporabnik ima nadzor nad organizacijo in oblikovanjem osebne asistence, glede na lastne potrebe, zmožnosti, življenjske okoliščine, pogoje in želje.
Osebna asistenca je pomoč uporabniku pri vseh tistih opravilih in dejavnostih, ki jih uporabnik ne more izvajati sam zaradi vrste in stopnje invalidnosti, a jih vsakodnevno potrebuje doma in izven doma, da lahko živi neodvisno in aktivno življenje ter je enakopravno vključen v družbo.

Osebna asistenca je:

  • pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih

  • pomoč pri komunikaciji

  • obvezna prisotnost pri uporabniku v primeru najtežjih invalidnosti

  • pomoč pri podpornih dnevnih opravilih

  • spremstvo

  • pomoč na delovnem mestu in izobraževalnem procesu

  • pomoč pri ostalih dejavnostih in aktivnostih, kamor je uporabnik vključen.

Pri načrtovanju in izvajanju osebne asistence smo zavezani spoštovanju dostojanstva in neodvisnosti uporabnika. Izključno pravica uporabnika je svobodna izbira in odločanje med postopkom uveljavljanja pravice do osebne asistence in njenim izvajanjem. Zavod vsakega uporabnika individualno obravnava.

Preberite več